HÌNH ẢNH GIẤY KHEN, BẰNG KHEN, KỈ NIỆM CHƯƠNG

 

 

Năm 2013: Giấy khen của Tổng Công Ty Giấy Việt Nam:

 

 

Năm 2014: Giấy khen của Tổng Công Ty Giấy Việt Nam:

 

 

Năm 2015: Khách hàng tiêu biểu, Giấy khen của Tổng Công Ty Giấy Việt Nam:

Năm 2016: Khách hàng tiêu biểu Tổng Công Ty Giấy Việt Nam

Năm 2016: Nhà Phân Phối Xuất Sắc của tập đoàn APP:

 

Năm 2017: Giấy khen của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh & Chứng nhận Khách hàng Tiêu biểu của Tổng Công ty Giấy Việt Nam

 

Năm 2018: Chứng nhận Khách hàng Tiêu biểu của Tổng Công ty Giấy Việt Nam & Chứng nhận Khách hàng Xuất sắc nhất năm 2018 của Công ty Giấy An Hòa

 

Năm 2019: Chứng nhận Khách hàng tiêu biểu của Tỏng Công ty Giấy Việt Nam

 

Năm 2020: Chứng nhận Khách hàng tiêu biểu của Tỏng Công ty Giấy Việt Nam

 

 

Năm 2022: Chứng nhận Khách hàng tiêu biểu của Tỏng Công ty Giấy Việt Nam & Chứng nhận Khách hàng thân thiết của Công ty Giấy An Hòa

Năm 2022: Giấy Khen của UBND Quận Gò Vấp (TP.HCM) & UBND Thành phố Dĩ An (Bình Dương)